Predelava vozila na avtoplin vse pogostejša odločitev slovenskih voznikov

Rast cen pogonskih goriv je marsikaterega voznika spodbudila, da je svojega jeklenega konjička predelal na kombinirano uporabo goriv – bencina in plina. Cena za avtoplin je v primerjavi s klasičnimi fosilnimi gorivi do 50 odstotkov nižja, kar dokazuje vsakokraten obisk črpalke za avtoplin. Plinske črpalke najdemo po vsej Sloveniji.

Avtoplin

Varčna vožnja pa ni edina prednost, ki prinaša predelava na plin. Avtoplin namreč velja za zeleno gorivo, saj z nižjimi izpusti škodljivih snovi v ozračje pripomore k čistejšemu okolju. Predelava avtomobila na avtoplin ugodno vpliva tudi na življenjsko dobo motorja in njegovih vitalnih delov.

You may also like...